Chyhoeddiadau

Os gwelwch yn dda nodi: gall gymryd hyd at wythnos i brosesu ac anfon gorchymyn.

 
18 pp + vi
43 illustrations
210 x 210 mm

Stained Glass at Hafod

Only fragments of Thomas Johnes' glittering collection of Renaissance stained glass survive at the Church of St Michael, Eglwys Newydd, Hafod (Cwm Ystwyth). These remnants of perhaps the best collection of its kind in Wales were salvaged from the fire at the church in 1932, after the rest of the collection perished in the 1807 fire at Thomas Johnes' house at Hafod.

Very little has been published on the surviving fragments until now, and all of the main roundels and diamonds are generously illustrated in the book.


£7.00 per copy including post and packing

  Hafod Taflen Dywys i'r llwybrau
Map graddfa mawr lliwgar a godidog gyda sylwebaeth ar y pum tro wedi eu mynegbostio ar Ystad yr Hafod

£2.20 y copi gan gynnwys postio a phacio

 

"An Attempt to Depict Hafod" gan David S Yerburgh Dros 60 o olygfeydd hanesyddol a modern o'r Hafod gan gynnwys y llwybrau, gyda thestun esboniadol. Yn cynnwys hefyd ddyluniadau o Bont ar Fynach a Chwm Rheidol.

£9.90 y copi gan gynnwys postio a phacio

 


 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch unrhyw rai o'r cyhoeddiadau uchod, gan gynnwys cyfraddau masnachol, anfonwch e-bost atom, neu rhowch ganiad ar 01974 282568, ynteu ysgrifennwch i'r cyfeiriad isod:

Er mwyn archebu trwy'r post, anfonwch siec, yn daladwy i Ymddiriedolaeth yr Hafod, at:

Ymddiriedolaeth yr Hafod
Swyddfa Ystad yr Hafod
Pontrhydygroes
Ystrad-Meurig
Ceredigion SY25 6DX

 

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet